apokopa

Text hesla

apokopa [gr.] — vypustenie koncových hlások alebo aj slabík slova, napr.: zas (zasa, zase), hoc (hoci), dovi (dovidenia), dopo (dopočutia). Vzniká najmä v spontánnom hovorovom prejave.

Zverejnené v auguste 1999.

Apokopa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apokopa