apogalaktikum

Text hesla

apogalaktikum [gr.] — bod na dráhe hviezdy pri jej obehu okolo stredu galaxie, ktorý je od neho najvzdialenejší (→ apsida).

Zverejnené v auguste 1999.

Apogalaktikum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apogalaktikum