apofylit

Text hesla

apofylit [gr.], KCa4F(Si4O10)2 · 8H2O — minerál, hydratovaný kremičitan vápenato-draselný obsahujúci fluoridové anióny. Kryštalizuje najmä v tetragonálnej sústave. Tvorí rôzne kryštály (dipyramidálne, tabuľkovité, kockovité) a zrnité agregáty. Je bezfarebný, sivobiely, žltastý, zelenastý, červenastý až hnedý. Hojný v čadičoch a príbuzných horninách.

V súčasnosti sa apofylit nepovažuje za samostatný druh minerálu. Termín sa používa na skupinové označenie minerálov fluórapofylit KCa4Si8O20(F,OH) · 8H2O a hydroxyapofylit KCa4Si8O20(OH,F) · 8H2O.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 23. augusta 2016.

Apofylit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apofylit