apodiktický

Text hesla

apodiktický [gr.] — nevyhnutný, nesporne dokázateľný. Termínom apodiktický sa pomenúvajú súdy (apodiktický súd, → modalita).

Text hesla

apodiktický [gr.] — nevyhnutný, nesporne dokázateľný. Termínom apodiktický sa pomenúvajú súdy (apodiktický súd, → modalita).

Zverejnené v auguste 1999.

Apodiktický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apodikticky