apo-

Text hesla

apo- [gr.] — predpona cudzích slov s významom od-, po-, z-.

Text hesla

apo- [gr.] — predpona cudzích slov s významom od-, po-, z-.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Apo- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apo-0