aplit

Text hesla

aplit [gr.] —

1. veľmi jemnozrnná žulová hornina zložená takmer výlučne z kremeňa a alkalického živca, na Slovensku sa vyskytuje napr. v Malých Karpatoch;

2. súhrnný názov žilných hornín, v ktorých všetky súčasti, najmä minerálne, vykryštalizovali takmer súčasne.

Text hesla

aplit [gr.] —

1. veľmi jemnozrnná žulová hornina zložená takmer výlučne z kremeňa a alkalického živca, na Slovensku sa vyskytuje napr. v Malých Karpatoch;

2. súhrnný názov žilných hornín, v ktorých všetky súčasti, najmä minerálne, vykryštalizovali takmer súčasne.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aplit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aplit