apikály

Text hesla

apikály [lat.], končekové spoluhlásky — spoluhlásky tvorené končekom jazyka (apex), napr. v slovenčine t, d, n, s, z.

Text hesla

apikály [lat.], končekové spoluhlásky — spoluhlásky tvorené končekom jazyka (apex), napr. v slovenčine t, d, n, s, z.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Apikály [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apikaly