apex

Text hesla

apex [lat.] — bod na sfére, do ktorého smeruje vektor okamžitej rýchlosti telesa. Slnečný apex je bod v priestore, do ktorého smeruje na svojej dráhe Galaxiou Slnko. Určuje sa z relatívneho pohybu Slnka vzhľadom na okolité hviezdy. Leží v súhvezdí Herkula. Zemský apex je bod na sfére, do ktorého smeruje Zem na svojej dráhe okolo Slnka. V priebehu roka sa jeho poloha na sfére stále mení, pričom na oblohe predchádza Slnko o 6 h, t. j. o 90°. Od výšky zemského apexu nad obzorom závisí pozorovaná frekvencia sporadických meteorov. Bod ležiaci na sfére oproti apexu je antapex.

Text hesla

apex [lat.] — bod na sfére, do ktorého smeruje vektor okamžitej rýchlosti telesa. Slnečný apex je bod v priestore, do ktorého smeruje na svojej dráhe Galaxiou Slnko. Určuje sa z relatívneho pohybu Slnka vzhľadom na okolité hviezdy. Leží v súhvezdí Herkula. Zemský apex je bod na sfére, do ktorého smeruje Zem na svojej dráhe okolo Slnka. V priebehu roka sa jeho poloha na sfére stále mení, pričom na oblohe predchádza Slnko o 6 h, t. j. o 90°. Od výšky zemského apexu nad obzorom závisí pozorovaná frekvencia sporadických meteorov. Bod ležiaci na sfére oproti apexu je antapex.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Apex [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apex