apeninská kultúra

Text hesla

apeninská kultúra — kultúra strednej a mladšej bronzovej doby rozšírená v oblasti Apenín v dnešnom Taliansku. Hlavným zdrojom obživy obyvateľstva bol chov dobytka, poľnohospodárstvo bolo menej významné. V neskorej bronzovej dobe budovali obyvatelia obranné hradiská, na stavbu opevnenia výnimočne používali nasucho kladené kamene. Materiálna kultúra sa vyznačovala kamennou industriou, bronzovými predmetmi a keramikou, v ktorej výzdobe sa uplatňovali meander, špirála a biela inkrustácia.

Zverejnené v auguste 1999.

Apeninská kultúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apeninska-kultura