apelatíva

Text hesla

apelatíva [lat.] — všeobecné podstatné mená. Termín sa uplatňuje ako pendant k termínu propriá (vlastné mená). Používajú sa vo všeobecnom význame (škola), ako aj v adresnom pomenovaní (táto škola), majú jednotné i množné číslo. Medzi apelatívami a propriami sú priestupné hranice, napr.: xantipa – Xantipa, potok – Biely Potok, dolina – Špania Dolina, syn – Syn Boží.

Zverejnené v auguste 1999.

Apelatíva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-30 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apelativa