Apalačíovia

Text hesla

Apalačíovia, vlastným menom Apalachee — severoamerický indiánsky kmeň z juhovýchodu USA (štát Florida) pôvodne obývajúci oblasť medzi riekami Apalachicola a Aucilla nad Apalačským zálivom.

Žili usadlým spôsobom života v stálych osadách (hlavnou bola Anhaica), organizovaní boli do matrilineárnych rodov. Zaoberali sa najmä poľnohospodárstvom (sadili kukuricu, slnečnicu a i. plodiny). Ich kultúra bola podobná kultúre iných kmeňov juhovýchodu Severnej Ameriky. Sú pokladaní za priamych potomkov staviteľov mohýl mississippskej kultúry.

Prvými Európanmi, s ktorými prišli Apalačíovia do kontaktu, boli v 16. stor. Španieli (1528 expedícia Pánfila de Narváeza a 1539 expedícia Hernanda de Sota). Napriek tomu, že boli známi ako bojovný kmeň, boli asi v roku 1600 Španielmi podmanení a christianizovaní. Začiatkom 18. stor. začali byť ako spojenci Španielov z podnetu Britov napádaní Kríkmi. Útoky vyvrcholili v rokoch 1703 – 04, keď bola väčšina kmeňa takmer vyhladená. Niektorí sa ako zajatci dostali do Karolíny, kde sa neskôr pridali k Yamasíom a po ich boku bojovali proti britským kolonistom v tzv. yamasíjskej vojne (1715 – 16). Po drvivej porážke Yamasíov sa časť preživších Apalačíov pripojila k svojim bývalým nepriateľom Kríkom a zvyšok utiekol pod ochranu Francúzov na územie dnešnej juhovýchodnej Alabamy a neskôr strednej Louisiany, kde ich potomkovia v počte asi 300 (2010) žijú dodnes.

Jazyk Apalačíov (apalachee) patril do muskogeskej (muskogíjskej) jazykovej rodiny, bol blízky jazyku Alabamov, Koasatiov a Hitčitiov. Zanikol v 18. stor. Je podľa nich nazvaných viacero geografických objektov (napr. Apalačské vrchy, Apalačský záliv).

Zverejnené 1. februára 2022.

Apalačíovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apalaciovia