apage, satanas

Text hesla

apage, satanas [-nás; lat.] — odstúp, satan! Citácia z Nového zákona používaná prenesene: nepokúšaj!, nezvádzaj ma na zlé!

Zverejnené v auguste 1999.

Apage, satanas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apage-satanas