ANZUK

Text hesla

ANZUK, Austrália, New Zealand, United Kingdom — obranný pakt Austrálie, Nového Zélandu a Spojeného kráľovstva podpísaný 1. 11. 1971 v Londýne s cieľom zabezpečiť záujmy signatárskych krajín v juhovýchodnej Ázii a tichomorskej oblasti v spolupráci so Spoločenstvom národov. Umožňoval prechodne umiestniť jednotky neázijských zmluvných štátov na území Malajzie a Singapuru. V priebehu 1974 boli integrované vojenské jednotky, ktoré tvorili ANZUK, postupne rozpustené a nahradené národnými jednotkami. Dňa 16. decembra 1974 bolo riadenie námorníctva a letectva rozpustené a ich oddiely sa vrátili k príslušnému národnému veleniu.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 16. marca 2018.

ANZUK [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anzuk