Anzelm z Canterbury

Text hesla

Anzelm z Canterbury [kentrbe-], sv., Anselmus Cantuarensis, 1033 Aosta, Taliansko – 21. 4. 1109 Canterbury, Spojené kráľovstvo — canterburský arcibiskup (od 1093), prímas Anglicka. Jeho výklad práv cirkvi a otázok kresťanského vierovyznania mal zásadný význam, je považovaný za otca scholastiky. Večné pravdy viery sa usiloval dokázať a objasniť vedeckými poznatkami v duchu svojho výroku Verím, aby som chápal (Credo, ut intelligam). Podľa neho myslenie nesmie byť v rozpore s náboženskou dogmou, pretože inak by bolo chybné. Pozornosť vzbudil dielom Prečo sa stal Boh človekom? (Cur Deus Homo), v ktorom dokazuje nevyhnutnosť vtelenia Syna Božieho. Existenciu Boha odvodzuje z predstavy o najdokonalejšej bytosti. Ak existuje predstava, existuje aj najdokonalejšia bytosť (→ dôkaz Boha). S týmto tvrdením sa stotožňoval Alexander z Hales, proti sa postavil Tomáš Akvinský, neskôr aj I. Kant. R. 1720 zaradil pápež Klement XI. Anzelma z Canterbury medzi učiteľov cirkvi (doctores ecclesiae). Jeho atribútmi sú kniha a loď. Sviatok 21. apríla.

Zverejnené v auguste 1999.

Anzelm z Canterbury [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anzelm-z-canterbury