Anu

Text hesla

Anu — babylonský a asýrsky boh nebies (sumerský An). Jeho meno je synonymom nebies, jeho manželkou bola Antu. Jeden z trojice najvyšších božstiev: Anu, Enlil a Ea (sumerský Enki). V babylonskej astrálnej teológii predstavovali tri zóny ekliptiky: sever, stred a juh. Centrom jeho kultu bolo juhobabylonské mesto Uruk (biblický Erech), kde stál Anuov zikkurat.

Text hesla

Anu — babylonský a asýrsky boh nebies (sumerský An). Jeho meno je synonymom nebies, jeho manželkou bola Antu. Jeden z trojice najvyšších božstiev: Anu, Enlil a Ea (sumerský Enki). V babylonskej astrálnej teológii predstavovali tri zóny ekliptiky: sever, stred a juh. Centrom jeho kultu bolo juhobabylonské mesto Uruk (biblický Erech), kde stál Anuov zikkurat.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Anu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anu