antropozofia

Text hesla

antropozofia [ gr.] — teória, podľa ktorej človek má v sebe schopnosť podieľať sa na duchovných procesoch sveta, a to vďaka snovému vedomiu. Bola vypracovaná na základe teozofických koncepcií začiatkom 20. stor. nemeckým okultistom R. Steinerom, ktorý antropozofiu označil za duchovnú vedu, pričom vychádzal z presvedčenia, že duchovný svet existuje a človek ho môže spoznávať prostredníctvom vlastných skrytých schopností. Podľa neho zosilnené vedomie umožňuje vnímanie duchovných sfér. R. 1912 založil Antropozofickú spoločnosť, ktorej cieľom bol rozvoj skrytých schopností a zbavenie sa závislosti od zmyslového vnímania.

Zverejnené v auguste 1999.

Antropozofia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antropozofia