antropologický typ

Text hesla

antropologický typ — v súčasnosti neuznávaná hierarchická kategória v typologickej klasifikácii ľudskej variability rozvíjaná najmä poľskou antropologickou školou, ktorá antropologický typ stotožňovala s pojmom lokálna rasa podľa nomenklatúry nemeckej školy. Napr. škola Ireneusa Michalského (*1908, †1965) rozlišovala len v Európe vyše 100 antropologických typov, na druhej strane škola Jana Czekanowského (*1882, †1965) trvala striktne na 4 typoch. Najznámejšími antropologickými typmi sú nordický, baltický, mediteránny, alpínsky, dinársky ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Antropologický typ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antropologicky-typ