antiseptiká

Text hesla

antiseptiká [gr.] — skupina látok, ktoré zastavujú rozmnožovanie patogénnych zárodkov na povrchu aj vnútri organizmu. Používajú sa proti mikroorganizmom, ktoré vnikli do rany, telovej dutiny alebo sa uchytili na povrchu kože, resp. sliznice.

Zverejnené v auguste 1999.

Antiseptiká [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antiseptika