antiochijská škola

Text hesla

antiochijská škola — označenie okruhu kresťanských teológov 4. – 5. stor., ktorí mali (pôvodom alebo zmýšľaním) vzťah k starosýrskej Antiochii. Spájala ich duchovná spolupatričnosť, na rozdiel od alexandrijskej školy sa neinštitucionalizovali. K starším predstaviteľom antiochijskej školy patrili Lucián Mučeník (*240 – 250, †312) a okruh jeho stúpencov a žiakov (tzv. syllukianisti), z mladších Diodóros z Tarsu (†pred 394), Theodóros z Mopsuestie (*október 350, †428), Theodórétos z Cyru, najvýznamnejším predstaviteľom bol Ján Zlatoústy. Antiochijská škola sa zaslúžila o utvorenie predpokladov na vedeckú biblickú exegézu. Vznikli v nej početné komentáre k Svätému písmu, vyznačovala sa jeho historicko-gramatickým výkladom, hľadala doslovný význam biblických textov. V teológii antiochijská škola predstavovala špekulatívno-filozofický smer.

Zverejnené v auguste 1999.

Antiochijská škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antiochijska-skola