antimenzium

Text hesla

antimenzium [gr. > lat.] — prikrývka (často hodvábna) používaná v pravoslávnej cirkvi na oltári pri slávnosti liturgie. Môžu v nej byť zašité relikvie.

Text hesla

antimenzium [gr. > lat.] — prikrývka (často hodvábna) používaná v pravoslávnej cirkvi na oltári pri slávnosti liturgie. Môžu v nej byť zašité relikvie.

Zverejnené v auguste 1999.

Antimenzium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antimenzium