antiklinála

Text hesla

antiklinála [gr. > lat.] — geol. vrásová porucha pôvodne vodorovne uložených vrstiev; časť vrásy vyklenutá vypuklým oblúkom nahor. V jadre antiklinály vždy ležia najstaršie a na jej obvode najmladšie vrstvy vrásneného súvrstvia. Štruktúry antiklinály sú často roponosné, pretože ľahšia ropa zaberá vo zvrásnených vrstvách vyššie polohy. Antiklinála sa nemusí v krajine prejavovať ako vyklenutie nahor, ak sú v jej jadre menej odolné horniny. Vtedy nastáva inverzia reliéfu a v jadre antiklinály vzniká zníženina alebo dolina.

Zverejnené v auguste 1999.

Antiklinála [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antiklinala