antihypertenzíva

Text hesla

antihypertenzíva [gr. + lat.], hypotenzíva — lieky znižujúce vysoký krvný tlak. Užívajú sa spravidla dlhodobo, často aj doživotne. Pokles krvného tlaku je spojený s poklesom výskytu viacerých srdcovo-cievnych ochorení. Existuje viacero skupín liekov, ktoré rôznym mechanizmom znižujú krvný tlak. Medzi hlavné skupiny patria diuretiká, β-blokátory, blokátory vápnikového kanála, inhibítory ACE (→ inhibítory enzýmov) a α-1-blokátory. Výber vhodného lieku sa volí individuálne, závisí aj od prípadnej prítomnosti pridružených ochorení. Pri nedostatočnom účinku je nevyhnutná kombinovaná liečba. Niektoré antihypertenzíva majú nežiaduce účinky – zhoršujú iné, rizikové faktory aterosklerózy, spôsobujú bolesti hlavy a poruchy potencie.

Zverejnené v auguste 1999.

Antihypertenzíva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antihypertenziva