antiepileptiká

Text hesla

antiepileptiká [gr.], antikonvulzíva — lieky znižujúce výskyt epileptických záchvatov a ich motorických prejavov. Zvyšujú prah dráždivosti na synapsách v mozgovej kôre a tlmia šírenie kŕčového podráždenia z epileptogénneho ložiska bez toho, aby vyvolali rozsiahlejší útlm centrálneho nervového systému. K antiepileptikám patria zlúčeniny rôznych štruktúr (barbituráty, benzodiazepíny, hydantoín), ktoré môžu ovplyvniť všetky alebo len niektoré typy epilepsie. Užívajú sa za prísnej lekárskej kontroly a bez súhlasu lekára sa nesmú prestať užívať.

Text hesla

antiepileptiká [gr.], antikonvulzíva — lieky znižujúce výskyt epileptických záchvatov a ich motorických prejavov. Zvyšujú prah dráždivosti na synapsách v mozgovej kôre a tlmia šírenie kŕčového podráždenia z epileptogénneho ložiska bez toho, aby vyvolali rozsiahlejší útlm centrálneho nervového systému. K antiepileptikám patria zlúčeniny rôznych štruktúr (barbituráty, benzodiazepíny, hydantoín), ktoré môžu ovplyvniť všetky alebo len niektoré typy epilepsie. Užívajú sa za prísnej lekárskej kontroly a bez súhlasu lekára sa nesmú prestať užívať.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Antiepileptiká [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antiepileptika