antiarytmiká

Text hesla

antiarytmiká [gr.], antidysrytmiká — lieky používané pri liečbe porúch srdcového rytmu (→ arytmia). Rozdelenie antiarytmík podľa Vaughana-Williamsa je uvedené v tabuľke.

Antiarytmiká
Skupina Miesto pôsobenia Látky
I. A na sodíkový kanál chinidín, prokaínamid, ajmalín
I. B na sodíkový kanál mezokaín
I. C na sodíkový kanál flekainid
II. na β-receptory sympatikového nervového systému β -blokátory
III. na draslíkový kanál amiodarón, sotalol
IV. na vápnikový kanál blokátory vápnikového kanála
(V.) digoxín
Text hesla

antiarytmiká [gr.], antidysrytmiká — lieky používané pri liečbe porúch srdcového rytmu (→ arytmia). Rozdelenie antiarytmík podľa Vaughana-Williamsa je uvedené v tabuľke.

Antiarytmiká
Skupina Miesto pôsobenia Látky
I. A na sodíkový kanál chinidín, prokaínamid, ajmalín
I. B na sodíkový kanál mezokaín
I. C na sodíkový kanál flekainid
II. na β-receptory sympatikového nervového systému β -blokátory
III. na draslíkový kanál amiodarón, sotalol
IV. na vápnikový kanál blokátory vápnikového kanála
(V.) digoxín

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Antiarytmiká [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antiarytmika