anteklíza

Text hesla

anteklíza [lat. + gr.] — rozsiahla (10- až 100-tis. km2) plochá klenbovitá megaštruktúra v stabilných oblastiach zemskej kôry s nepravidelným pôdorysom (niekedy izometrickým). Vyvíjala sa pomaly počas dlhých geologických období. Anteklízy boli opísané z Ruskej tabule (voronežská, volžsko-uralská a i.). Opak: syneklíza.

Text hesla

anteklíza [lat. + gr.] — rozsiahla (10- až 100-tis. km2) plochá klenbovitá megaštruktúra v stabilných oblastiach zemskej kôry s nepravidelným pôdorysom (niekedy izometrickým). Vyvíjala sa pomaly počas dlhých geologických období. Anteklízy boli opísané z Ruskej tabule (voronežská, volžsko-uralská a i.). Opak: syneklíza.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Anteklíza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antekliza