antefixa

Text hesla

antefixa [lat.] — v antickej architektúre plastická ozdoba z terakoty alebo z mramoru, najčastejšie v tvare palmety, umiestnená na strešných rímsach chrámov a domov.

Popis ilustrácie

Rímska terakotová antefixa, koniec 1. stor. pred n. l. – začiatok 1. stor. n. l. , Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

antefixa [lat.] — v antickej architektúre plastická ozdoba z terakoty alebo z mramoru, najčastejšie v tvare palmety, umiestnená na strešných rímsach chrámov a domov.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Antefixa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antefixa