antedatovanie

Text hesla

antedatovanie [lat.] — uvedenie staršieho dátumu na písomnosti (listine, zmluve ap.) nezodpovedajúceho dňu vyhotovenia. Väčšinou ide o podvodné falšovanie úradnej listiny.

Zverejnené v auguste 1999.

Antedatovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antedatovanie