ante Christum (natum)

Text hesla

ante Christum (natum) [chrís- ná-; lat.], a. C. (n.), a. Chr. (n.) — pred Kristom, pred Kristovým narodením; → anno ante Christum (natum).

Text hesla

ante Christum (natum) [chrís- ná-; lat.], a. C. (n.), a. Chr. (n.) — pred Kristom, pred Kristovým narodením; → anno ante Christum (natum).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Ante Christum (natum) [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ante-christum-natum