antarktidy

Text hesla

antarktidy [gr.] — alpínske pohoria (alpidy) v záp. časti Antarktídy. Delia sa na oblasť staroantarktíd, oblasť sopečných mladoantarktíd (niektoré sopky ako napr. Erebus, Terror sú činné doteraz) a transantarktickú blokovú zónu. Rozsiahly kontinentálny ľadovec sa začal vytvárať koncom treťohôr a prekrýva vysokohorský i horský reliéf, ktorý vznikol počas starších a stredných treťohôr.

Text hesla

antarktidy [gr.] — alpínske pohoria (alpidy) v záp. časti Antarktídy. Delia sa na oblasť staroantarktíd, oblasť sopečných mladoantarktíd (niektoré sopky ako napr. Erebus, Terror sú činné doteraz) a transantarktickú blokovú zónu. Rozsiahly kontinentálny ľadovec sa začal vytvárať koncom treťohôr a prekrýva vysokohorský i horský reliéf, ktorý vznikol počas starších a stredných treťohôr.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Antarktidy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antarktidy