Antarktická platforma

Text hesla

Antarktická platforma — prekambrické jadro kontinentu Antarktídy, ktoré zaberá dve tretiny vých. časti kontinentu. Je zväčša pokryté kontinentálnym ľadovcom, čo veľmi sťažuje výskum; leží v ňom aj južný pól. Antarktída bola ešte počas triasu súčasťou prakontinentu Gondwana.

Text hesla

Antarktická platforma — prekambrické jadro kontinentu Antarktídy, ktoré zaberá dve tretiny vých. časti kontinentu. Je zväčša pokryté kontinentálnym ľadovcom, čo veľmi sťažuje výskum; leží v ňom aj južný pól. Antarktída bola ešte počas triasu súčasťou prakontinentu Gondwana.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Antarktická platforma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antarkticka-platforma