Antarktická doska

Text hesla

Antarktická doskageol. jedna zo základných stavebných jednotiek litosféry, litosférická doska, ktorej hranice nie sú totožné s Antarktídou. Takmer zo všetkých strán je ohraničená oceánskymi chrbtami s riftovými zónami. Austrálsko-antarktický prah je na hranici s Tichooceánskou doskou, Čilský chrbát s doskou Nazca, Atlanticko-indický chrbát ju oddeľuje od juž. časti Atlantického oceána.

Zverejnené v auguste 1999.

Antarktická doska [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antarkticka-doska