ANTARA

Text hesla

ANTARA, angl. Antara National News Agency — indonézska spravodajská agentúra so sídlom v Jakarte založená 1937.

Text hesla

ANTARA, angl. Antara National News Agency — indonézska spravodajská agentúra so sídlom v Jakarte založená 1937.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

ANTARA [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antara