antapex

Text hesla

antapex [gr. + lat.] — bod na sfére vzdialený 180° od apexu (t. j. na oblohe leží presne oproti apexu). Je to bod, do ktorého mieri vektor opačný k vektoru okamžitej rýchlosti telesa.

Zverejnené v auguste 1999.

Antapex [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antapex