Antalová, Anna

Text hesla

Antalová, Anna, 10. 1. 1936 Priekopa, dnes časť Martina – 15. 3. 2007 Trstice, okres Galanta — slovenská astronómka. Pôsobila v Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici, kde sa zameriavala na štúdium časopriestorového rozloženia výskytu slnečných erupcií, kozmického žiarenia a vplyvu slnečnej činnosti na Zem. Spolu s ruským astronómom Mstislavom Gnevyševom (*1917, †1992) prispela k poznaniu dvojitého maxima cyklu slnečnej aktivity. R. 1973 – 79 prednášala fyziku na Vysokej škole železničnej v Žiline (dnes Žilinská univerzita). Je podľa nej nazvaný asteroid číslo 9823 (Annaantalová).

Zverejnené v auguste 1999.

Antalová, Anna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antalova-anna