Antal, Ondrej

Text hesla

Antal, Ondrej, 13. 11. 1928 Klenovec, okres Rimavská Sobota — slovenský ekonóm. Pôsobil na Slovenskej vysokej školo technickej (dnes Slovenská technická univerzita) v Bratislave, od 1960 na Vysokej škole dopravy a spojov (dnes Žilinská univerzita) v Žiline, 1969 – 72 a 1980 – 85 prorektor; 1981 profesor. Zaoberal sa štúdiom reprodukcie výrobných fondov a efektívnosťou investícií. Autor viacerých odborných monografií a vysokoškolských učebných textov. Hlavné diela: Politická ekonómia kapitalizmu (1963), Reprodukcia základných výrobných fondov v ČSSR (1964), Ekonómia kapitalizmu (1980), Zvyšovanie efektívnosti československej ekonomiky (1987), Štrukturálne zmeny a intenzifikácia socialistickej ekonomiky (1987).

Zverejnené v auguste 1999.

Antal, Ondrej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antal-ondrej