Antal

Text hesla

Antalasteroid číslo 6717 objavený 1990 Freimutom Börngenom (*1930) a Lutzom D. Schmadelom (*1942, †2016) v Karl-Schwarzschild-Observatorium v Tautenburgu. Nazvaný podľa slovenského astronóma Milana Antala (*1935, †1999), dlhoročného pozorovateľa komét a asteroidov v observatóriu Astronomického ústavu SAV na Skalnatom Plese.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. Apr 2021.

Antal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antal