antagonista

Text hesla

antagonista [gr.] — zarytý nepriateľ, odporca; opačne pôsobiaci; farm. látka, ktorá oslabuje účinok agonistu. Rozlišuje sa kompetitívny a nekompetitívny antagonista. Kompetitívny antagonista sa vyznačuje schopnosťou obsadiť receptor, znemožniť jeho obsadenie agonistom, ale chýba mu schopnosť vyvolať zmenu v usporiadaní receptora. Nekompetitívny antagonista blokuje účinok agonistu nie súťažením o tú istú štruktúru recepčného miesta, ale viazaním sa na iné recepčné miesto tej istej makromolekuly, čím zabraňuje aktivácii receptora.

Zverejnené v auguste 1999.

Antagonista [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antagonista