antabus

Text hesla

antabus [gr. + lat.], disulfiram — látka používaná pri odvykacej liečbe chronického alkoholizmu. Podáva sa dlhodobo so súhlasom pacienta. Po súčasnej konzumácii alkoholu vyvoláva subjektívne nepríjemné, nie celkom bezpečné prejavy (pocit na vracanie, vracanie, bolesti hlavy, búšenie srdca, silný pokles tlaku), ktoré vyvolávajú strach z pitia alkoholu.

Zverejnené v auguste 1999.

Antabus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antabus