anta

Text hesla

anta, lat. antae — stenový výstupok predlžujúci múrovú konštrukciu stavby. Anta sa využívala na predĺžených bočných stenách predsiene megarónov, zväčša na obidvoch užších stranách pôdorysu. V Grécku často stvárňovaná v duchu použitého architektonického kánonu s pätkou a hlavicou (→ antový chrám).

Zverejnené v auguste 1999.

Anta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anta