ANP

Text hesla

ANP, hol. Algemeen Nederlands Persbureau — holandská národná spravodajská agentúra so sídlom v Haagu založená 1934. Prostredníctvom 140 reportérov, redaktorov a fotografov po celom svete vydáva viac ako 160-tis. domácich a zahraničných správ (v holandskom a anglickom jazyku) a 600-tis. fotografií ročne.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 30. novembra 2017.

ANP [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anp