anoxické sedimenty

Text hesla

anoxické sedimenty — sedimentárne horniny, ktoré sa usadili v prostredí bez voľného kyslíka. Väčšina sedimentárnych hornín sa usádza v prostredí s voľným kyslíkom. Ak sú tam však prítomné organické látky, kyslík sa skoro spotrebuje už v hĺbke niekoľkých cm pod povrchom sedimentu na ich oxidáciu a prostredie sa rýchlo mení na anoxické (bezkyslíkaté). Charakteristickým minerálom je rýchlo sa tvoriaci pyrit (→ oxické sedimenty).

Zverejnené v auguste 1999.

Anoxické sedimenty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anoxicke-sedimenty