anortoklas

Text hesla

anortoklas [gr.], (Na,K)AlSi3O8 — minerál, izomorfná zmes ortoklasu a albitu. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Vyskytuje sa v alkalických horninách sopečného pôvodu. Výrastky anortoklasu boli nájdené v Rumunsku, v láve na talianskom ostrove Pantelleria v Stredozemnom mori, na antarktických ostrovoch sopečného pôvodu a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 30. januára 2017.

Anortoklas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anortoklas