anortit

Text hesla

anortit [gr.], CaAl2Si2O8 — minerál, hlinitokremičitan vápenatý, koncový člen izomorfnej skupiny živcov plagioklasov. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Jednotlivo alebo v drúzach tvorí stĺpiky alebo tabuľky. Je bezfarebný, belavý, červenastý. Vyskytuje sa ako podstatná súčasť zásaditých hornín (gabro, diorit), vytvára aj samostatnú horninu anortozit. Je prítomný aj v mesačných horninách a meteorických kameňoch. Kryštály anortitu boli nájdené na Vezuve (Taliansko), v Škandinávii a na Urale (Rusko).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 30. januára 2017.

Anortit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anortit