anomaloskop

Text hesla

anomaloskop [gr.] — prístroj na detailné vyšetrenie farbocitu. Vyšetrovaný vytvára z červeného a zeleného svetla zmes zodpovedajúcu žltému svetlu predlohy, ktorá sa nachádza v dolnej polovici zorného poľa. Podľa pomeru červenej a zelenej zložky, ktorý vyšetrovaný nastaví, sa na prístroji určí, o akú poruchu farbocitu ide.

Zverejnené v auguste 1999.

Anomaloskop [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anomaloskop