anomalistický rok

Text hesla

anomalistický rok — doba medzi dvoma po sebe idúcimi prechodmi Zeme perihéliom. Trvá 365,2596 stredného slnečného dňa (365 dní 6 h 13 min 53,2 s). Perihélium zemskej dráhy sa posúva v smere pohybu Zeme, a preto Zem opíše počas jedného anomalistického roka uhol väčší ako 360°. Anomalistický rok preto trvá dlhšie ako siderický rok.

Zverejnené v auguste 1999.

Anomalistický rok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anomalisticky-rok