anomalistický mesiac

Text hesla

anomalistický mesiac — doba medzi dvoma po sebe idúcimi prechodmi Mesiaca perigeom. Trvá 27,5546 stredného slnečného dňa (27 dní 3 h 18 min 33,7 s). Perigeum mesačnej dráhy sa posúva v smere pohybu Mesiaca, a preto Mesiac opíše počas jedného anomalistického mesiaca uhol väčší ako 360°. Anomalistický mesiac preto trvá dlhšie ako siderický mesiac.

Zverejnené v auguste 1999.

Anomalistický mesiac [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anomalisticky-mesiac