anomalistická obežná doba

Text hesla

anomalistická obežná doba — doba medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi nebeského telesa bodom najmenej vzdialeným od centrálneho telesa (perigeom, perihéliom, periastrónom ap.).

Zverejnené v auguste 1999.

Anomalistická obežná doba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anomalisticka-obezna-doba