anodický prúd

Text hesla

anodický prúd — elektrický prúd prechádzajúci anódou elektrolytického článku. Je spojený s anodickou oxidáciou elektroaktívnej látky, ktorá prebieha na fázovom rozhraní elektródy (anódy) a roztoku (elektrolytu). Anodickému prúdu sa podľa odporúčania IUPAC konvenčne prisudzuje kladné znamienko.

Zverejnené v auguste 1999.

Anodický prúd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anodicky-prud