anno post Christum (natum)

Text hesla

anno post Christum (natum) [-nó chrís- ná-; lat.], a. p. C. (n.), a. p. Chr. (n.) — v roku po Kristovi, po Kristovom narodení, v roku nášho letopočtu (n. l.).

Zverejnené v auguste 1999.

Anno post Christum (natum) [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anno-post-christum-natum