anno Domini

Text hesla

anno Domini [-nó -ní; lat.], A. D. — Roku Pána. Označenie kresťanského letopočtu cirkevnými otcami, ktoré sa ujalo aj v profánnej verejnosti ako označenie letopočtu po narodení Krista; v roku nášho letopočtu (n. l.).

Zverejnené v auguste 1999.

Anno Domini [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anno-domini